Rob Smits huisarts Eindhoven

Rob Smits is al 32 jaar werkzaam als arts. Hij is naast BIG-geregistreerd huisarts, BIG-geregistreerd arts voor Maatschappij en Gezondheid en natuurarts. Rob Smits heeft als specialisatie Beleid en Medische advisering en heeft zijn eigen praktijk in Eindhoven binnen NovioMedic, het Innovatief Medisch Centrum voor Complementaire en Functionele Geneeskunde.

Rob Smits Huisarts Eindhoven

Als geregistreerd huisarts en arts voor Maatschappij en Gezondheid is Rob Smits momenteel medisch eindverantwoordelijk voor de Covid-19 teststraat ‘EcoCare Test Center’ op Eindhoven Airport. Ook is hij waarnemend huisarts in Eindhoven en omgeving.

Geneeskunde

Na het behalen van zijn propedeuse Sociale Gezondheidskunde in Maastricht in 1981, begon hij in 1982 met de studie Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Rob Smits liep een extra jaar stage om zich te specialiseren in Interne Geneeskunde. Dit deed hij aan de Universiteit Antwerpen. In 1990 begon hij na zijn artsexamen als arts bij het Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen (CGV) van het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (VWC). Vervolgens werd hij gedetacheerd aan de Stichting MOA Brabant en Zeeland (Medische Opvang Asielzoekers Regio Brabant en Zeeland).

Cursussen

Tijdens zijn werkzaamheden als arts heeft Rob Smits verschillende cursussen gevolgd om zijn werkzaamheden te kunnen verbeteren. Hij volgde onder meer de volgende cursussen:
• Tropische geneeskunde en importziekten
• Transculturele psychiatrie
• Posttraumatische stressstoornissen
• Culturele antropologie
• Communicatietrainingen
Daarnaast heeft Rob Smits samen met Centrum 45 Leiden een onderzoek opgezet en uitgevoerd naar posttraumatische stressstoornissen bij alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Meer preventieve opleiding

Bij Stichting MOA Brabant en Zeeland heeft Rob Smits zich aan de Universiteit van Leuven kunnen specialiseren tot huisarts. Vervolgens kreeg hij een parttimebaan als huisarts in Lommel (België). Omdat hij parttime werkte, had hij de tijd om een meer preventieve opleiding te volgen tot Sociaal Geneeskundige Jeugdgezondheidszorg bij de TNO in Leiden. Vervolgens studeerde hij verder als arts voor Maatschappij en Gezondheid met als specialisatie Medische Advisering en Beleid. Rob Smits werd toen gedetacheerd aan de GGD Hart voor Brabant in Den Bosch als arts Jeugdgezondheidszorg Asielzoekers.

Reguliere geneeskunde combineren met alternatieve geneeskunde

Omdat hij op een bepaald moment in zijn carrière als huisarts in Nederland wilde werken, heeft hij zijn huisartsendiploma overgezet van België naar Nederland. Hij ging toen parttime aan de slag als waarnemend huisarts in Eindhoven en omgeving. Tussentijds werkte hij nog als uitzendkracht voor Justitie en Defensie. “Omdat ik ervan overtuigd ben dat reguliere huisartsgeneeskunde het beste werkt in combinatie met leefstijlgeneeskunde en natuurgeneeskunde, combineer ik hedendaags mijn werkzaamheden als huisarts met werkzaamheden als leefstijlarts en natuurarts. Hiervoor heb ik verschillende scholingen in België, Nederland en Duitsland gevolgd. Denk hierbij aan fytotherapie, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, kuurgeneeskunde, leefstijlgeneeskunde, een managementopleiding en sportgeneeskunde.”

Regiearts

Rob Smits blijft zich graag ontwikkelen. Zo heeft hij onlangs zijn opleiding voor Regiearts op de Huisartsenpost afgerond. Daardoor kan hij als triagearts werken op het triagecentrum van de Huisartsen Posten Zuidoost Brabant. Deze functie houdt in dat hij eindverantwoordelijke is voor het triagecentrum. Op het triagecentrum werken doktersassistenten en verpleegkundigen, die hij aanstuurt en van advies voorziet.

Covid-19-teststraat op Eindhoven Airport

Toen de Covid-19-pandemie uitbrak, werd Rob Smits door Ecolog International GmbH benaderd om als arts medisch eindverantwoordelijk te zijn voor de teststraat op vliegveld Eindhoven en veertien teststraten voor Stichting Open Nederland (SON) in Midden-Nederland. Dit gebeurde weer in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Rob Smits was hier gedurende de jaren 2020, 2021 en 2022 verantwoordelijk arts Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZJ) en voor o.a. de GGD Nederland en Stichting Open Nederland. “Ik houd toezicht op de kwaliteit van de medewerkers en procedures in de teststraten. Dit doe ik door middel van een ontwikkeld kwaliteitssysteem dat door de IGZ werd goedgekeurd tijdens een audit ter plaatse. Om de kwaliteit te waarborgen, bezoek ik met enige regelmaat onverwacht de testlocaties voor inspectie. Indien nodig wordt een verbetertraject aangegaan met medewerkers en procedures.”

Gezondheidscentrum openen

Momenteel is Rob Smits als adviseur bezig om samen met diverse andere medische disciplines en een bedrijfskundige een eerstelijns gezondheidscentrum en leefstijlcentrum in Eindhoven te realiseren. Dit betreft zowel curatieve als preventieve geneeskunde. Sinds enkele jaren is hij Lid van de Vereniging Arts en Leefstijl. In deze vereniging zijn zowel specialisten als huisartsen vertegenwoordigd. Deze vereniging ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als de behandeling van diverse chronische aandoeningen. Op dit moment is Rob Smits zelf deelnemer van het leefstijlprogramma Keer Diabetes om. Ook zal hij in het najaar van 2022 gedurende twee jaar deelnemen aan het leefstijlprogramma na de behandeling met kanker. Bij de Vereniging Arts en Leefstijl maakt Rob Smits dankbaar gebruik van hun expertise, cursusaanbod en ondersteuning voor het ontwerpen van het eerstelijns gezondheidscentrum Leefstijl centrum op Strijp-S Eindhoven. Volgens de planning zal het Leefstijl centrum medio april 2023 geopend worden. In het centrum zullen huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, een apotheker, doktersassistenten, paramedische beroepen, psychologen, sportagogen en voedingsconsulenten werkzaam zijn. Ook zal er intensief samengewerkt worden met Happy Bodies sportschool Eindhoven, dat naast het te verwezenlijken gezondheidscentrum ligt.

Evidence based

Het eerstelijns gezondheidscentrum zal evidence based werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Deze wetenschappelijke inzichten worden verkregen uit onder andere publicaties van Harvard Medical School en Harvard University Integrative Medicine, via Pub Med, Nature, en via contacten uit het uitgebreide wetenschappelijke netwerk van Rob Smits. Dit zijn bijvoorbeeld universiteiten, instituten en laboratoria in zowel binnen- als buitenland. Het initiatief wordt door Plan Stijp-S, onderdeel van de Gemeente Eindhoven, zeer gewaardeerd en ondersteund.